#787 Tapu Bulu Locations

General Location Attacks Stats Egg Moves
Gen VIII Dex Gen VII Dex

Image Name Gender Ratio Type Capture Rate
Tapu Bulu Tapu Bulu is Genderless 3

Tapu Bulu is not found natively in the wild

<--- Tapu Lele #786
Tapu Lele
#788
Tapu Fini
Tapu Fini --->