List of Poké Lids featuring Oshawott

The following Poké Lids feature Oshawott and are located throughout Japan. There are 13 Poké Lids featuring Oshawott

Mie
Kiho
Mie
Watarai
Mie
Odai
Mie
Meiwa
Mie - Kiho PokéLidMie - Watarai PokéLidMie - Odai PokéLidMie - Meiwa PokéLid
Location
33°46'11.1"N 136°01'43.1"E
Location
34°25'55.5"N 136°37'52.8"E
Location
34°21'21.6"N 136°20'51.6"E
Location
34°32'23.8"N 136°37'06.7"E
Pokémon:
Oshawott
Tirtouga
Pokémon:
Oshawott
Marill
Claydol
Pokémon:
Oshawott
Pansage
Virizion
Pokémon:
Oshawott
Tsareena
Florges
Mie
Asahi
Mie
Kameyama
Mie
Tsu
Mie
Yokkaichi
Mie - Asahi PokéLidMie - Kameyama PokéLidMie - Tsu PokéLidMie - Yokkaichi PokéLid
Location
35°02'14.2"N 136°39'31.9"E
Location
34°51'34.1"N 136°26'50.9"E
Location
34°43'06.6"N 136°30'38.9"E
Location
34°57'08.7"N 136°36'43.1"E
Pokémon:
Oshawott
Whimsicott
Pokémon:
Oshawott
Riolu
Torterra
Pokémon:
Oshawott
Pokémon:
Oshawott
Samurott
Mie
Ise
Mie
Toba
Mie
Kumano
Mie
Shima
Mie - Ise PokéLidMie - Toba PokéLidMie - Kumano PokéLidMie - Shima PokéLid
Location
34°29'16.0"N 136°42'25.6"E
Location
34°29'12.9"N 136°50'41.4"E
Location
33°53'30.3"N 136°06'58.1"E
Location
34°16'33.6"N 136°53'53.9"E
Pokémon:
Oshawott
Chingling
Pokémon:
Oshawott
Dewgong
Wingull
Pokémon:
Oshawott
Stufful
Celebi
Pokémon:
Oshawott
Clamperl
Mie
Iga
Mie - Iga PokéLid
Location
34°46'03.2"N 136°07'48.3"E
Pokémon:
Oshawott
Accelgor