#305 Lairon
Gen VIII DexGen VII Dex Gen VI Dex Gen V Dex
Gen IV Dex Gen III Dex

Picture Name Numbers Type
Lairon Artwork
English: Lairon
Japan: Kodora
コドラ
French: Galegon
German: Stollrak
Korean: 갱도라
National : #305
Hoenn (RSE): #071
Hoenn (ORAS): #073
Unova (B2W2): #167
Mountain Kalos: #100
Steel-type Rock-type
Classification Height Weight
Iron Armor Pokémon 2'11"
0.9m
264.6lbs
120kg
Evolutionary Chain
Aron Level LaironLevel AggronMega Aggron

Game Databases


Other Databases


Spin-off Databases

<--- Previous: Aron Link #304
Aron
#306
Aggron
Previous: Aggron Link --->