#305 Lairon
Main Pokédex Pokédex Hub


ID No. Picture Pokémon Name Rarity Movement Material Cost
ID - 144 Lairon Lairon C 2 250

<--- #304
Aron
#306
Aggron
--->