#634 Zweilous
Gen VII Dex

| Ryuki | Wild |

Ryuki's Zweilous

# -English Episode Name- -Jap. Episode Name- Pics
1061 Aiming for the Top Floor! Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Pics

Wild Zweilous

# -English Episode Name- -Jap. Episode Name- Pics
761 A Village Homecoming! Iris, Return to Dragon Village! Pics

<--- #633
Deino
#635
Hydreigon
--->